Vill du lära dig mer om marknadsföring, varumärke, försäljning, ekonomi; kort sagt hur du utvecklar ditt företag på bästa sätt? Affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Kultur utgår från ditt kulturföretag och din verklighet.

• Sex gemensamma heldagsträffar under  en sexmånadersperiod
• Liten grupp om 8-10 företag
• Individuell coachning
• Studiebesök
• Högkvalitativa workshopledare
• Certifierade processledare i Kurbitsmetoden

Programinnehåll:

PERSONLIG COACHNING
1. Nulägesanalys
2. Produktutveckling
3. Marknadsföring
4. Försäljning och distribution
5. Ekonomi med prissättning
6. Entreprenörskap med nätverkande