Kurbits Måltid är ett produktutvecklingsprogram för företag som vill arbeta med mat som upplevelse. Deltagarna får kunskap och verktyg för att ta fram tydliga produkter och upplevelser för att höja värdet, attraktionen och lönsamheten i sitt företag.

Programinnehåll:

PERSONLIG COACHNING
1. Omvärlden och trender
2. Koncept & produktidéer
3. Affärsmodellering – lönsamma produkter
4. Upplevelsen & mötet med kunden
5. Marknadsföring & sälj för att bli att bli köpbar
6. Presentation av din produkt/upplevelse!