Om Petra Lindberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Petra Lindberg skapat 7 blogginlägg för.

Pressmeddelande: Kurbits lanserar nytt onlineprogram för besöksnäringen, Kurbits Hållbar produktutveckling

Kurbits lanserar nytt onlineprogram för besöksnäringen, Kurbits Hållbar produktutveckling


Under våren 2020 utvecklade Kurbits ett omställningsprogram för företag i besöksnäringen. Programmet har gjort succé och sedan starten i april har vi genomfört 19 grupper av Kurbits Omställning från norr till söder. Under hösten fick vi förfrågan att ta fram ett program för Hållbar produktutveckling online av Destination Uppsala.

Kurbits Hållbar Produktutveckling online är ett program där deltagarna arbetar med att utveckla säljbara produkter. En lyckad pilot i Uppsala med företagare från landsbygden har precis genomförts och det nya programmet Kurbits Hållbar Produktutveckling finns nu tillgängligt för regioner och företagare i besöksnäringen.

”Verktygen som använts programmet i kombination med att företagarna lär känna varandra skapar förutsättningar för nya samarbeten och paketering, vilket är ett vinnande koncept. Imponerande att det online och på så kort tid går att uppnå ett så gott resultat. Det är tydligt att deltagarna använt sig av verktygen som de jobbat med under utbildningen. Ett exempel på detta var en av deltagare som hade förändrat målgruppsprioritering och verksamhetsinriktning. Ett gott betyg är också att företagarna gärna ville ses snart igen för att utveckla och finna fler samarbetsformer, säger Brita Zetterberg-Blom, Destination Uppsala.

 ”Programmet har vi satt samman utifrån våra befintliga produktutvecklingsprogram och skruvat i innehållet. Programmet består av 4 tillfällen online, 3 workshops med processledaren och en avslutande ”pitch” där deltagarna får presentera sina idéer för en panel av personer med relevant kunskap som köpare, säljare och marknadsförare av besöksnäringsprodukter. Nu vet vi att det här konceptet fungerar online och vi ser fram emot att starta upp nya grupper både inom Destination Uppsala och i andra regioner och destinationer i Sverige”, säger Petra Lindberg, Utvecklingschef och programansvarig Kurbits Affärsutveckling för besöksnäringen.

 ”Företagarna som deltog i piloten var en mix av olika verksamheter som gjorde att de hade ett bra utbyte och samverkansklimat. Erfarenhetsutbytet deltagarna emellan är oftast det som får dem att ”göra verkstad av det” som vi arbetar med under programmen. Som processledare i Kurbits vet jag att det är moment som behövs för att deltagarna ska få ut maximalt av innehållet. Online är det viktigt att ge deltagarna utrymme att arbeta tillsammans i virtuella grupprum och lära av varandra.  Jag är stolt över resultatet och de  idéer som deltagarna utvecklade till produkter under det här programmet och jag ser fram emot att fler företagare i den svenska besöksnäringen får möjligheten att delta i Kurbits Hållbar Produktutveckling Online”, säger Barbro Trum, processledare för piloten.

Så här säger några av deltagarna:

”Programmet gjorde att jag tvingades värdera verksamheten ett varv till. Vem lockas av besöksmålet, varför och hur? Behövligt att tänka efter – och justera efter nya insikter”, säger Johan Alexander Lindman, Nortuna Gård

”Ett givande program med hållbarhet i fokus där vi fick ta del av en rad olika verktyg för produktutveckling. Inte minst var det digitala mötet med andra företag och entreprenörer viktigt för att kunna bolla idéer och skapa gemensamma upplevelser”, säger Elle Nikishkova, Elles Utemat.

”Programmet har varit väldigt bra. Bra genomgångar under kursens gång och tillfälle att samtala och möta andra företagare. Kursen har gett många tankar och idéer hur guidningar kan utvecklas och upplägg omkring för att få ett bättre fokus på hållbar utveckling, uppbyggnad och struktur”, Jonathan Olsson, Sweden History Tours.

Om Kurbits:
Kurbits är ett internationellt affärsutvecklingsprogram utvecklat och designat specifikt för företag inom besöksnäringen. Kurbits hjälper företagare att öka sina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsättningar skapas till nya affärer och samarbeten. Deltagarna får på ett enkelt och handgripligt sätt de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla verksamheten och bli mer attraktiva för kunden.

För mer information:
Petra Lindberg, Programansvarig & Utvecklingschef Kurbits,
073-6952358,  petra@kurbits.org

2021-02-11T14:00:04+00:00februari 11th, 2021|Uncategorized|

Under rådande pandemi har Kurbits affärsutvecklat nära 200 företag!

Under rådande pandemi har Kurbits affärsutvecklat nära 200 företag!

Kurbits är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen – en devis som blir extra viktig i dessa tider. Något som också är viktigt att blicka framåt. Därför har Kurbits valt att ligga i framkant och har från mars och fram tills i dag genomfört två Kurbits Startprogram, 17 Kurbits
Omställningsprogram och ett produktutvecklingsprogram Online och startat fyra Kurbits Affärsutvecklingsprogram under vår och höst där vi totalt nått 170 besöksnäringsföretag. Resultatet har varit över förväntan och effekterna mätbara. Vårt fokus i alla våra program är att få företagen att se möjligheter istället för hinder och att hitta nya vägar framåt via nya erbjudanden, produkter, målgrupper och kanaler.

2020-11-25T16:32:07+00:00november 24th, 2020|Uncategorized|

Kurbits Affärsutvecklingsprogram startar i Höga Kusten och Kalmar län!

Kurbits Affärsutvecklingsprogram startar i Höga Kusten och Kalmar län!

Det är nu 12 år sedan vi körde vårt första Kurbits Affärsutvecklingsprogram. Sedna dess har företag från Sverige, Norge och Schweiz, för att hitta nya affärsmodeller, öka lönsamheten och hitta nya samarbeten!

Därför är det lite extra roligt att vi utökar med ytterligare en ny region, Västernorrland, eller rättare sagt Höga Kusten där HK Dest. är vår beställare.  HK Dest. kör nu under hösten igång två Kurbits Affärsutvecklingsprogram och imorgon så startar Region Kalmar ännu en ny grupp Kurbits Affärsutveckling!

– Nu kör vi!

2020-11-24T13:40:03+00:00september 28th, 2020|Uncategorized|

Flera Kurbits Omställningsprogram från Norr till söder under hösten!

Flera Kurbits Omställningsprogram från Norr till söder under hösten!

Under hösten har vi kört flera nya Kurbits Omställningsprogram i b.la Västerbotten, Stockholm, Gävleborg, Dalarna och Uppsala/Roslagen. Inom kort kör vi igång ytterligare fler grupper i Dalarna, Kalmar län och i Gävleborgs län.

Vi har ni kört över 10 grupper av Kurbits Omställning och företagen som deltar vittnar om konkreta förändringar, nya koncept & produkter (mot en mer lokal och nationell marknad), nya samarbeten deltagarna sinsemellan – och nya sätt  att ställa om alltifrån prissättning, ombokningsvillkor till marknadskommunikation. Så det är verkstad från 1.a minut!

Därför är det lite extra roligt att se att Kurbits Omställning lyfts upp som ett bra exempel i Tillväxtverkets nya publikation ”Svensk turism och besöksnäring efter Coronapandemin” och även den enkätundersökning som vi genomförde för att snabbt fånga upp företagens behov av stöd från myndigheter och regering!

Är din destination eller region nyfiken på att veta mer hur Kurbits kan stötta era företagare att ta sig igenom krisen? Tveka inte att kontakta oss på info@kurbits.org.

2020-09-28T14:17:58+00:00september 28th, 2020|Uncategorized|

Värmland kör igång ännu ett Kurbits Affärsutvecklingsprogram i mars!

Värmland kör ännu ett Kurbits Affärsutvecklingsprogram med start i mars!

Under 2017-2019 har vi kört Kurbits Affärsutveckling, Kurbits Start och Kurbits Design i Värmland! Nu kör vi igång med ännu ett Kurbits Affärsutvecklingsprogram via Skogsstyrelsen med start i mars!

Kurbits Affärsutvecklingsprogram startar i mars och består av sex workshops där teori varvas med praktik. Till träffarna kommer inbjudna experter och erfarna företagare samt att varje deltagare får personlig coaching på sitt företag. De företag och personer som deltar i ett program är sammansatta utifrån grundtanken att de ska ha stor nytta av varandra och att de vill utveckla sin verksamhet. En bra mix av olika verksamheter utesluter i princip konkurrens och ger istället utrymme för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Nyfiken på att veta mer? Här är en länk till Kurbits Affärsutveckling. OBS!  Ett fåtal platser kvar så skynda att säkra Din plats idag då vi tar in max 10 företag per grupp.

2020-02-25T14:49:59+00:00februari 25th, 2020|Uncategorized|

I mars startar två nya Kurbits Startprogram i Sundsvall och Åre!

I mars startar två nya Kurbits Startprogram i Sundsvall och Åre!

Under 2019-2020 har vi kört programmen Kurbits Start, Kurbits Affärsutveckling och Kurbits Export i Sundsvall, Uppsala län, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Halland, Jönköpings län och Kalmar län och företagen som deltagit är mycket nöjda. Därför är det extra roligt att vi kör igång två Kurbits Startprogram i Åre och Sundsvall med start i mars!

Kurbits Start – För företag som driver en mindre verksamhet, kanske vid sidan av ett ordinarie arbete. Programmet utgår från dig som företagare och ger ditt företag möjlighet att utvecklas och växa.

Kurbits Start ger dig kunskap, inspiration och handfasta råd för att göra ditt företagande mer affärsmässigt. Vi lär dig att definiera styrkor och svagheter med ditt erbjudande, att få bättre förståelse för besökarnas krav och önskemål, och att presentera din verksamhet på ett säljande sätt. Du får också träffa andra företagare i samma situation, jämföra erfarenheter och skaffa dig ett större nätverk.

Nyfiken på att veta mer? Här är en länk till Kurbits Start. Psst.. ett fåtal platser kvar i Åre och snabb åtgång på platser i Sundsvall- så skynda att säkra Din plats idag!

2020-02-25T14:30:28+00:00februari 25th, 2020|Uncategorized|

I september startar två nya Kurbits Exportprogram i Dalarna!

I september startar två nya Kurbits Exportprogram i Dalarna!

Under 2018-2019 har vi kört Kurbits Exportgrupper i Sörmland, Uppsala, Halland och Småland och företagen som deltagit är mycket nöjda – så därför är det extra roligt att vi nu startar två Kurbits Exportprogram i Dalarna med start i september!

Kurbits Export är ett fördjupningsprogram för dig som vill ta steget mot, eller ta nästa steg på, en internationell marknad. Syftet med Kurbits Export är att företaget ska bli moget att producera, marknadsföra och sälja turistiska produkter för andra marknader än den svenska.
Programmet består av sex workshops där teori varvas med praktik. Till träffarna kommer inbjudna experter och erfarna företagare. Varje deltagare får även 3 personliga coachnings-tillfällen.

Nyfiken på att veta mer? Här är en länk till inbjudan och anmälningssidan. Psst.. ett fåtal platser kvar i ”norra” gruppen så skynda att säkra Din plats idag då vi tar in max 10 företag per grupp.

Från senaste träffen i vår tredje Swiss-Kurbitsgrupp!

2019-05-24T12:44:26+00:00april 30th, 2019|Uncategorized|
Till toppen