Flera Kurbits Omställningsprogram från Norr till söder under hösten!

Under hösten har vi kört flera nya Kurbits Omställningsprogram i b.la Västerbotten, Stockholm, Gävleborg, Dalarna och Uppsala/Roslagen. Inom kort kör vi igång ytterligare fler grupper i Dalarna, Kalmar län och i Gävleborgs län.

Vi har ni kört över 10 grupper av Kurbits Omställning och företagen som deltar vittnar om konkreta förändringar, nya koncept & produkter (mot en mer lokal och nationell marknad), nya samarbeten deltagarna sinsemellan – och nya sätt  att ställa om alltifrån prissättning, ombokningsvillkor till marknadskommunikation. Så det är verkstad från 1.a minut!

Därför är det lite extra roligt att se att Kurbits Omställning lyfts upp som ett bra exempel i Tillväxtverkets nya publikation ”Svensk turism och besöksnäring efter Coronapandemin” och även den enkätundersökning som vi genomförde för att snabbt fånga upp företagens behov av stöd från myndigheter och regering!

Är din destination eller region nyfiken på att veta mer hur Kurbits kan stötta era företagare att ta sig igenom krisen? Tveka inte att kontakta oss på info@kurbits.org.