Kurbits Mat är ett produktutvecklingsprogram som vänder sig till företag som vill arbeta med mat som upplevelse. Under programmet får man som deltagare kunskap och verktyg för att ta fram tydliga produkter och upplevelser för att höja värdet, attraktionen och lönsamheten i det egna företaget.

Inspiration Gotland AB har sedan 2 juli tagit över projektet Kurbits Mat från Affärsutveckling för Besöksnäringen i Sverige AB (fd. Swedish Tourism Innovation Center AB). Kurbits Mat är ett projekt med syfte att affärsutveckla landsbygdsföretag med inriktning mat och måltidsupplevelser med stöd från Jordbruksverket.

I våras startade de första Kurbits Mat-programmen i Åre, Södra Dalarna, Jönköping och Kronobergs län. Nu under hösten kommer två nya program köras igång, ett på Gotland och ett i Värmland och det finns redan nya regioner som är intresserade av att köra Kurbits Mat på sina destinationer.

Kurbits Mat har utvecklats tillsammans med Inspiration Gotland, Jämtland-Härjedalen Turism, Visit Södra Dalarna, Smålands Turism, Destination Småland och Visit Värmland.  I referensgruppen ingår även Visit Sweden, LRF, Hushållningssällskapet och MeNY – Expertkompetens Livsmedel. Nytt för i höst är att även Cecilia Österlind, Regional destinationsutvecklare på Regionförbundet i Uppsala Län/Visit Uppland samt Anna Grönberg från Uppsala Universitet Innovation kommer sitta med i styrgruppen för Kurbits Mat.

Kurbits Mat målsättning är att stärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft och bidra till att utveckla både nya och befintliga produkter kopplade till mat och måltidsupplevelser. I detta ingår även att tillsammans med destinationen göra dessa köpbara för såväl svenska som utländska besökare.

När vi förra året arbetade med Gotland – Matlandethuvudstad 2013 fick vi upp ögonen för Kurbits Mat och ser det som en bra fortsättning på utvecklingen av mat och besöksnäring på Gotland säger Sofia Wollmann.

Vad tycker företagen om Kurbits Mat?

”Vi på Explore Åre hade under en längre period observerat att när vi blandade in mat i våra befintliga upplevelser tenderade våra gäster att bli ”ännu mer nöjda” samtidigt som vi såg att gästen även blev mer betalningsvillig. Jag hade tidigare gått en kurbits och gillade konceptet, så när möjligheten att gå en mat kurbits dök upp valde jag att hoppa på detta med målet att försöka lära mig mer om matupplevelser och samtidigt försöka ta fram en ny produkt. Resultat blev en matvandring i fjällmiljö som heter ”Åre Gastronomy Walk” vilken redan efter någon månad överträffat våra förväntningar”.

Rickard Fredriksson, Explore Åre AB

”Kurbits Mat gav många recept, exempel, och råd för att lyckas sälja nya matprodukter. Generöst med intressanta föreläsare och värdefullt att bli bekant med kursdeltagare från andra mat- och måltidssäljande företag. Kurbitspärmen med sina scheman, mallar och kalkyler är verkligen användbar. Kurbits-Mat är en riktigt bra grej!”

Bosse, Enaforsholm Fjällgård

 

För vidare information, kontakta:

Sofia Wollmann, VD Inspiration Gotland, 070-447 74 55, sofia.wollmann@gotland.com.

Petra Lindberg, projektledare och programansvarig Kurbits Mat, 0736-952358, petra@www.kurbits.org