Kurbits har utnämnts till ”Good practice” av EU för sektorsövergripande initiativ och innovation inom turism- området som verktyg för att stimulera konkurrenskraft inom sektorn med medverkan av små och medelstora företag.

Läs mer här (PDF)>> 

Ekonomiska resultat

Kurbitsföretagen följs och mäts under tre år genom Simpler-metoden – året de går programmet och två år efter programåret. Referensgruppen som företagen mäts mot är besöksnäringsföretag av likande storlek som inte gått Kurbits. Nedan visas en mätning från Uppsala län gällande just de ekonomiska effekterna mellan 2018-2020. I mätningarna i sin helhet följer man även förändringen vad gäller anställningar, överlevnadsgrad och konkurrenskraft. Vi har sedan 2013 använt oss av denna mätmetod och nollmätningen ingår i priset. >

Kurbitseffekter

De över 970 företag som gått våra program både i Sverige och Schweiz intygar att Kurbits hjälpt dem att utveckla sin verksamhet. Så här svarar 100 av de deltagande företagen på vilken effekt Kurbits haft. Dom positiva effekterna är mätbara i omsättning och vinst, men även i mjuka världen så som ökad professionalism, ökat självförtroende och motivation.

27%

har nyanställt

40%

har ändrat sin prissättning

33%

har investerat

35%

har ändrat sin marknadsföring

25%

har utvecklat nya tjänster/produkter