Kurbits har utnämnts till ”Good practice” av EU för sektorsövergripande initiativ och innovation inom turism- området som verktyg för att stimulera konkurrenskraft inom sektorn med medverkan av små och medelstora företag.

Läs mer här (PDF)>> 

Ekonomiska resultat

Kurbitsföretagen följs och mäts under fem år genom Simpler-metoden – två år före, under och två år efter programåret. Här presenteras resultaten för de företag som gick Kurbits under 2009 och 2010. Referensgruppen som företagen mäts mot är små företag med 1-20 anställda som inte gått Kurbits.>

Kurbits effekt

Kurbitseffekter

De företag som gått våra program intygar att Kurbits hjälpt dem att utveckla sin verksamhet. Så här svarar de 100 första deltagande företagen på vilken effekt Kurbits haft:

27%

har nyanställt

40%

har ändrat sin prissättning

33%

har investerat

35%

har ändrat sin marknadsföring

25%

har utvecklat nya tjänster/produkter