Lyssna till vad våra företagare säger i dessa filmer:

”Vi har fått ett fantastiskt nätverk av kollegor att bolla med och hämta inspiration från. Dessutom kom vi till insikt om att fokusera mer på våra kärnverksamheter och att utveckla vår egen struktur.”

Omsättning: + 15 – 20%
Resultat: + 5 – 10%

”Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade turer. Och det blev succé! Vi har även jobbat med tydligare skyltning, vilket också varit en starkt bidragande orsak till den fantastiska utvecklingen vi haft.”

Kerstin Sahlin, Sahlins Struts
Omsättning: + 50%
Besökare: + 40%

Beställare

”Kurbits metod, branschanpassade verktyg och föreläsare från näringen har varit mycket uppskattade bland våra företag.”

Karin Ekebjär, Affärsutvecklare Regionförbundet Kalmar län

De företag som gått Kurbits är verkligen nöjda. Vi upplever att Kurbits har höjt
professionalismen i hela näringen.”

Lotta Magnusson, länsturismchef Region Dalarna