7929081086_f2c91e84ca_z

Berättarnätet Kronoberg, där Kurbitsföretaget Sagomuseet i Ljungby ingår, har fått en ackreditering av FN-organet UNESCO. 2011 ratificerade Sverige Unesco konventionen för skydd av det immateriella kulturarvet. Nu har Berättarnätet Kronoberg, tillsammans med Eric Sahlströms institutet, som första svenska icke-statliga kulturorganisation ackrediterats av Unesco. Utmärkelsen innebär att Berättarnätet ska vara rådgivande vid skyddandet av kulturtraditioner runt om i världen.

 

 

troll_sagomuseet_ljungbyRedan vid entrén känner man den speciella atmosfär som omger Sagomuseet. Skatan vaktar ingången till museets trädgård där berättelser, sagor, myter och legender lurar bakom varje hörn. I trädgården hittar du växter som förr i världen användes som bot mot allehanda ont. Här växer timjan som hjälper mot nästan allting: melankoli, blygsel, hicka. Dessutom skyddar den mot bett av giftiga bestar. Vintergrönan är ett skydd mot blixtnedslag och rönnen spår väder. Draken vaktar skatten i dammen och i ett hörn ligger den stora stenen som jätten en gång slungade mot kyrkan.

 

tomtar_troll_sagomuseetDet är svårt att under en guidning inte dras med i de fantastiska berättelserna om tomtar och troll, maror och gastar, prinsar och prinsessor så nästa gång du besöker Småland se till att stanna vid detta unika besöksmål. Passa på att följa med en berättare på en rundtur i museet och försvinn för en stund in i en spännande värld som både roar och förskräcker gammal som ung.

Läs mer på http://www.sagobygden.se/sagomuseet-i-ljungby