Kurbits program

Kurbits är ett nationellt affärsutvecklingsprogram skräddarsytt för besöksnäringen. Programprocessen pågår under 6 månader med 1 träff per månad och leds av en specialutbildad processledare. Under träffarna, som sker i form av workshops, varvas ny kunskap, inspiration, case, diskussioner och verktyg. Mellan träffarna får deltagarna coachning på plats i sitt egna företag.

Kurbitsprogrammen genomförs ute på deltagarnas egna företag med en blandning av workshops och eget arbete. Till varje program bjuds externa workshopledare och experter in som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Mellan träffarna använder deltagarna sina nyvunna kunskaper och verktyg i sitt arbete med att utveckla sin egen verksamhet.

Varje företagare får även personlig coachning för att lättare gå från ord till handling. Ett halvår efter avslutat program samlas deltagarna för en återträff och tillbakablick.

De företag och personer som är anmälda till ett program sammansätts utifrån grundtanken att de ska ha stor nytta av varandra. Ett program består av 10 företag. En god blandning av olika verksamheter utesluter i princip konkurrens och ger istället utrymme för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

eu_goodpractice_Kurbits