kurbits_programutbud_micke

 

Innehållet är utformat och specialanpassat för affärsutveckling av småskaliga turistföretag. Innehållet är framtaget i samverkan med några av de främsta experterna inom besöksnäringen.

Utvecklingen av programmens innehåll har skett i nära samverkan med affärsutvecklare med rötter i näringen och har noga testats. Till varje program finns anpassade verktyg som på ett strukturerat sätt leder dig genom processen i programmet. 

De handlar om alltifrån att arbeta med differentierad prissättning, nyckeltal, marknadsanpassning, varumärkesarbete, webben mm. 

Till det får du personlig coachning på ditt företag. Till höger här kan läsa mer om de olika Kurbitsprogrammen.

Du får personlig coachning

I programmet får du även tillgång till en personlig coach som tillsammans med dig arbetar med just din verksamhet!

Processledaren som håller i programmet kommer även att komma hem till deltagarna för personlig coachning. Coachningtillfällena är ett sätt att föra över det som tagits upp på träffarna till ditt företag och din verklighet. Ett sätt för dig att ta dig från ord till handling. 

Varför coachning? 
Undersökningar visar att kombinationen av gruppträffar och personlig coachning ger dig som företagare mycket goda möjligheter att utveckla ditt företag och fokusera på de behov som du har. Utvecklingen sker från två håll samtidigt. 

Nästan alla av våra deltagare har efter slutfört program genomfört faktiska förändringar i företaget, alltfrån att ändra priserna till att göra om hemsidan. Förändringar som hjälpt dem i utvecklingen av sitt företag och som gör vardagen lite enklare. På samma gång har de kunnat göra nya affärer och starta samarbeten med övriga deltagare.

Länkar till Programmen:

Kurbits Affärsutveckling

Kurbits Export

Kurbits Design

Kurbits Kapital

Kurbits Mat

Kurbits Kultur

Kurbits Evenemang