Det unika med Kurbits är att hela innehållet, oavsett program är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen och att våra processledare är personer med bred erfarenhet från besöksnäringen och utbildade i Kurbitsmetodiken och pedagogiken.

 

Kurbits är:

  • Baserat på mångårig forskning och praktiskt arbete med pedagogik anpassad för småföretagare.
  • Utvecklat i samarbete med universitetet, näringsliv och offentliga aktörer.
  • Programmet kan med lätthet integreras i beställarens pågående satsningar.
  • Specialanpassade verktyg ger företagen hjälp att gå från ord till handling.
  • Gruppsammansättningen är utarbetad för att skapa en grund för nya samarbeten.
  • Alla Kurbitsföretags resultat mäts och analyseras under en femårsperiod.
  • Lång erfarenhet av att utveckla nya program även mot närliggande branscher.

 

 Filmer