Kurbits Mat

Nu har det blivit dags att starta produktutvecklingsprogrammet Kurbits Mat! Efter intensivt arbete med att utveckla programmet och ta fram verktyg, case och övrigt material under hösten är programmet nu redo att starta. 10 deltagare i Dalarna respektive Småland står redo att arbeta med matupplevelser i sina företag. Under våren ska 4 program till startas i de regioner som varit med och utvecklat programmet.

Programmet syftar till att stärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft och bidra till att utveckla både nya och befintliga produkter kopplade till mat och måltidsupplevelser. I detta ingår även att tillsammans med destinationen göra produkterna köpbara för såväl svenska som utländska besökare. Att den här satsningen ligger helt rätt i tiden får vi stöd för i bl.a. Ridderheimsrapporten.

I den av Kairos Future framtagna Ridderheimsrapporten under Eating Trend No 5: Middag i 5-D kan man läsa att en av de viktigaste slutsatserna av en stor nordisk undersökning från 2010 var att själva upplevelsen kring måltiden blir allt viktigare för oss i framtiden. Där står ”Ett effektivt sätt att skapa starka upplevelser är att jobba med flera dimensioner, eller enklare uttryckt påverka kundens alla fem sinnen. Man brukar prata om 5-dimensionella måltider där synen, hörseln, lukten och känseln får samma stimulans som smaklökarna.  Det gäller att skapa en totalupplevelse som håller sig kvar hos besökaren långt efter middagen är över.”

Mat

Kurbits Mat drivs och utvecklas i samarbete med Visit Värmland, Smålands Turism, Inspiration Gotland, Visit Dalarna via Visit Södra Dalarna, Destination Småland och Jämtland Härjedalen Turism. Läs mer om Kurbits Mat här >> Broschyr om Kurbits Mat