Erasmusyounge

Idag har Swedish Tourism Innovation Center (svb) gått ut med nyheten att vi blivit utsedd till lokal kontaktpunkt för ett gränsöverskridande utbytesprogram för företagare. Detta innebär en stor möjlighet för turistföretag i Sverige att delta i utbytesprogrammet och lära av företagare i andra länder.

Programmet, ”Erasmus för unga företagare inom turistnäringen”, innebär att du som företagare inom besöksnäringen kan vistas hos en erfaren företagare i ett annat EU land, eller ta emot en EU företagare i ditt egna företag.

erasmusNya företagare kan besöka erfarna företagare i andra länder och på så sätt skaffa sig praktisk kunskap om vad som krävs för att driva företag men även få nya idéer att ta med hem. För att delta i programmet krävs att den blivande företagaren har antingen kommit långt i planeringen av att starta eget eller att företaget har funnits i högst tre år.

Satsningen vänder sig också till erfarna företagare som äger eller driver ett företag sedan mer än tre år. Erfarna svenska företag har möjlighet att agera värdföretag och ta emot en företagare från annat EU-land. Som värdföretagare kan du genom programmet få nya nätverk och nya perspektiv på din verksamhet, möjlighet att lära mer om andra marknader och samarbeta med utländska partners.

Programmet kan ge mervärde till både nya företagare och värdföretag. Fördelarna med att delta kan vara utbyte av kunskaper och erfarenheter, nätverksmöjligheter över hela Europa, nya affärsmöjligheter och bättre kunskap om utländska marknader. Mer information kommer senare i vår.