Kurbits affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom besöksnäringen. Kurbits hjälper företagare att öka sina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsättningar skapas till nya affärer och samarbeten. Deltagarna får på ett enkelt och handgripligt sätt de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla sin verksamhet till att bli mer eftertraktad av kunderna. Så här beskriver deltagarna Kurbitsprogrammet:

Så här beskriver deltagarna Kurbitsprogrammet.

Bakgrund

Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan Region Dalarna, meNY, Högskolan Dalarna och erfarna affärsutvecklare med rötter i näringen. Programmet startade som ett projekt i Dalarna 2008 och drevs som ett regionalt strukturfondsprojekt av Region Dalarna mellan 2009 och 2011.

Kurbits har sin teoretiska grund i KK-stiftelsens samverkansmodell FUNK (Forskning, Utbildning, Näring och Kultur). FUNK- modellen möjliggör en ny form av samarbete och den skapar möjligheter för nytänkande vad gäller såväl samarbetsformer som utveckling av enskilda företag. FUNK– modellen visar även på att ett fungerande samarbete mellan till exempel olika företag, högskolor och offentliga sektorer, över kommungränserna, är nödvändig för en ökad tillväxt inom besöksnäringen.

Utifrån KK-stiftelsens expertkompetenssatsning meNY, som erbjuder kompetensutveckling för små och medelstora livsmedelsföretag, har Kurbits verktyg och metodik tagits fram och anpassats till besöksnäringens unika behov.  Metodiken och pedagogiken bygger på mångårig forskning inom vuxenpedagogik och till det har Kurbits utvecklat och integrerat coachning och konkreta och handfasta verktyg som företagen även använder efter avslutat program.

Arbetsgruppen har sedan 2009 bestått av en mix av affärsutvecklare med rötter i näringen och personer från Högskolan Dalarna, däribland Jörgen Elbe som doktorerat i destinationsutveckling och som tillsammans med Visit Sweden tagit fram exportmognad.se.

Inför utvecklingen av varje program finns det ett samarbete med högskola/universitet, det offentliga och den privata sektorn som aktivt deltar i framtagandet av innehåll och material.

eu_goodpractice_Kurbits