Kurbits affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom besöksnäringen. Kurbits hjälper företagare att öka sina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsättningar skapas till nya affärer och samarbeten. Deltagarna får på ett enkelt och handgripligt sätt de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla sin verksamhet till att bli mer eftertraktad av kunderna. Så här beskriver deltagarna Kurbitsprogrammet:

Så här beskriver deltagarna Kurbitsprogrammet.

Kurbits affärsidé

Vi ska erbjuda affärs-och utvecklingsprogram till företag i besöksnäringen med hjälp av professionell kompetens så att de ökar sin lönsamhet och blir hållbara företag.

Över 15 års erfarenhet av kompetens-och affärsutveckling

Kurbits har sedan starten 2008 genomfört affärsutvecklingsprogram med olika inriktningar t.ex export, matturism, naturturism, fisketurism, kulturarv för småskaliga företag inom besöksnäringen.

Det finns i dagsläget över 970 aktiva Kurbitsföretag i 20 regioner och över 30 företag i Schweiz. Deltagarna består av till stor del boendeanläggningar och aktivitetsföretag men även mindre butiker, gårdsbutiker och caféer.

Metodiken och pedagogiken bygger på mångårig forskning inom vuxenpedagogik och till det har Kurbits utvecklat och integrerat coachning och konkreta och handfasta verktyg som företagen även använder efter avslutat program.

Inför utvecklingen av innehåll har vi haft nära samverkan med olika högskolor/universitet. Samverkan med högskolor/universitet sker även i andra former.

eu_goodpractice_Kurbits