Så här upplevs Kurbitsprogrammen:

/Så här upplevs Kurbitsprogrammen: