Under rådande pandemi har Kurbits affärsutvecklat nära 200 företag!

Kurbits är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen – en devis som blir extra viktig i dessa tider. Något som också är viktigt att blicka framåt. Därför har Kurbits valt att ligga i framkant och har från mars och fram tills i dag genomfört två Kurbits Startprogram, 17 Kurbits
Omställningsprogram och ett produktutvecklingsprogram Online och startat fyra Kurbits Affärsutvecklingsprogram under vår och höst där vi totalt nått 170 besöksnäringsföretag. Resultatet har varit över förväntan och effekterna mätbara. Vårt fokus i alla våra program är att få företagen att se möjligheter istället för hinder och att hitta nya vägar framåt via nya erbjudanden, produkter, målgrupper och kanaler.