Med det egna företaget som utgångspunkt får man kunskap och verktyg om hur man kan effektivisera, marknadsföra och utveckla sin verksamhet.

Vad är Kurbits?
Kurbits ett nationellt program framtaget i samarbete Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan Rese – och Turistnäringen i Sverige (RTS), Region Dalarna, meNY, Högskolan Dalarna och affärsutvecklare med erfarenhet av turistnäringen.

Programmet är kvalitetssäkrat av RTS. Vi anväder oss av beprövade modeller och verktyg som är utvecklade och anpassade för småskaliga företag.

Målet med Kurbits verksamhet är att överföra kunskaper och verktyg som ger dig nya möjligheter att utveckla din verksamhet på ett sätt som ökar din lönsamhet.

Från och med årsskiftet 2011/2012 tar Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS, över det operativa ansvaret från Region Dalarna att driva Kurbits. Det innebär att Kurbits huvudkontor kommer att finnas i RTS lokaler på Sveavägen 21 i Stockholm.

Finansieras av Jordbruksverket och Tillväxtverket.

2010-09-17T18:42:07+00:00september 17th, 2010|Om Kurbits|