Om oss

Kurbits- Affärsutveckling för Besöksnäringen är ett prisbelönt internationellt affärsutvecklingsprogram från Sverige som har expanderat till Schweiz. Kurbits består av ett nätverk av konsulter som alla har en passion för att uppleva våra företagares utveckling. Att alla dessutom har lång erfarenhet av näringen och av att leda våra olika affärsutvecklingsprogram gör oss unika.

Kurbitsprogrammen sticker ut genom att samtliga är utvecklade av och designade för småskaliga företag inom besöksnäringen. Vår metod och vår process leder deltagarna enkelt och handgripligt genom utvecklingen i det aktuella programmet. Vårt mål är alltid att företagen ska hitta en möjlighet att öka sin lönsamhet och stärka konkurrenskraften. Dessutom uppstår ofta som en effekt av vårt arbetssätt både samarbeten och samskapande naturligt mellan deltagarna i våra grupper.

Över 16 års erfarenhet av affärsutveckling för besöksnäringen!

Kurbits har sedan starten 2008 genomfört affärsutvecklingsprogram och produktutvecklingsprogrammed olika inriktningar t.ex export, matturism, naturturism, cykelturism och kulturarv för småskaliga företag inom besöksnäringen.

Det finns i dagsläget över 1000 aktiva Kurbitsföretag i 20 regioner och över 30 företag i Schweiz. Deltagarna består av till stor del boendeanläggningar och aktivitetsföretag men även mindre butiker, gårdsbutiker och caféer.

Metodiken och pedagogiken bygger på mångårig forskning inom vuxenpedagogik och till det har Kurbits utvecklat och integrerat coachning och konkreta och handfasta verktyg som företagen även använder efter avslutat program. Inför utvecklingen av innehåll har vi haft nära samverkan med olika högskolor och universitet. Samverkan med högskolor och universitet sker även i andra former.

Vi som jobbar med Kurbits!

Kurbits organisering är ett nätverk av konsulter och experter med lång erfarenhet av besöksnäringen. De flesta processledarna har haft ledande positioner inom både destinationsbolag och andra företag allt ifrån hotell, upplevelseföretag till att driva café och jobba med cykelledsutveckling.
Alla våra processledare & coacher har genomgått Kurbits processledarutbildning och alla våra workshopledare mycket kunniga inom sina respektive områden och väldigt omtyckta av våra deltagande företag.

Hur kom idén om Kurbits till?

Kurbits grundades 2008 med det långsiktiga målet att skapa ett nationellt affärsutvecklingsverktyg anpassat och skräddarsytt för företag inom besöksnäringen. Det målet blev verklighet 2012 då Kurbits blev nationellt och 2015 blev vi internationell när vi expanderade till Schweiz.
Kurbitsmetodiken är baserat på mångårig forskning och praktiskt arbete med vuxenpedagogik anpassad för småföretagare.
Kombinationen av workshops, ny kunskap, inspiration, konkreta verktyg och coachning har varit nyckeln till att skapa fler innovativa och konkurrenskraftiga entreprenörer.

Utmärkelser:

Våra resultat har lyfts fram som goda exempel av både EU Tillväxtverket på grund av våra resultat av ökad innovation, konkurrenskraft och hållbar ekonomisk utveckling.
Kurbits har utnämnts till ”Good practice” av EU för sektorsövergripande initiativ och innovation inom besöksnäringen- som ett verktyg för att stimulera konkurrenskraft inom sektorn med medverkan av små- och medelstora företag.

Läs mer om det här (PDF) >

Kurbits har även erhållit en “National winner” -utmärkelse på European Enterprise Promotion Awards, för sitt arbete med att utveckla företag inom turistsektorn för att uppnå sin fulla ekonomiska potential och exportpotential.