Effekter

Ekonomiska effekter

Kurbitsföretagen följs och mäts under tre år genom Simpler-metoden – året de går programmet och två år efter programåret. Referensgruppen som företagen mäts mot är besöksnäringsföretag av likande storlek som inte gått Kurbits. Nedan visas två mätningar en från Kalmar län och en från Halland gällande just de ekonomiska effekterna mellan 2019-2021. I mätningarna i sin helhet följer man även förändringen vad gäller anställningar, överlevnadsgrad och konkurrenskraft. Vi har sedan 2013 använt oss av denna mätmetod och nollmätningen ingår i priset.

Kurbitseffekter

De över 1000 företag som gått våra program både i Sverige och Schweiz intygar att Kurbits hjälpt dem att utveckla sin verksamhet. Så här svarar 100 av de deltagande företagen på vilken effekt Kurbits haft. Dom positiva effekterna är mätbara i omsättning och vinst, men även i mjuka världen så som ökad professionalism, ökat självförtroende och motivation.

27%
har nyanställt
40%
har ändrat sin prissättning
33%
har investerat
33%
har ändrat sin marknadsföring

Lyssna till vad våra företagare säger i dessa filmer: