Kurbits Affärsutvecklingsprogram startar i Höga Kusten och Kalmar län!

Det är nu 12 år sedan vi körde vårt första Kurbits Affärsutvecklingsprogram. Sedna dess har företag från Sverige, Norge och Schweiz, för att hitta nya affärsmodeller, öka lönsamheten och hitta nya samarbeten!

Därför är det lite extra roligt att vi utökar med ytterligare en ny region, Västernorrland, eller rättare sagt Höga Kusten där HK Dest. är vår beställare.  HK Dest. kör nu under hösten igång två Kurbits Affärsutvecklingsprogram och imorgon så startar Region Kalmar ännu en ny grupp Kurbits Affärsutveckling!

– Nu kör vi!