Kurbits Intäktsoptimering – utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen!

Under hösten har arbetsgruppen utvecklat ett helt nytt program- Kurbits Intäktsoptimering! Efterfrågan från företagen blev så stor att tre grupper kördes inom loppet av 3 månader och vi ser nu fram emot att köra programmet i flera nya regioner runt om i landet!

 

Röster om Kurbits Intäktsoptimering -utdrag från utvärderingarna:

” Superbra kurs så glad att jag fick möjlighet att vara med även på denna Kurbits kurs. Kursen har gett mig oerhört mycket styrka att höja priser, se värdet ännu mer, jobba med text och bild. Bra med coachning mellan träffarna Tack än en gång. Ni är bäst”

”Bra och konkret! Flera AHA-upplevelser men också en känsla av att vi är på rätt väg. Kul att träffa och lära känna flera aktörer inom olika branscher”

”Kursen har varit superintressant, bra diskussioner mellan ledare och deltagare och inspirerande med input och andras verksamheter. Jag kommer ha med mig verktygen framåt för att öka min lönsamhet och se till att jag har rätt pris i relation till värdet”

”Perfekt mix av ”föreläsning”, gruppsamtal och eget arbete.”

”Interaktionen med övriga deltagare är oerhört utvecklande och givande. Diskussionerna som blir under gruppsamtal, fika och lunch hjälper oss alla att tänka nytt, tänka om, förstå att man är på rätt väg etc. Ihop med vägledning av Barbro och Helen så är kursen helt oslagbar. Spot on!”

Med god kunskap kring hur de mest framgångsrika aktörerna arbetar har vi anpassat det till konkreta insatser som SMF företagen kan genomföra utifrån sina förutsättningar. Det innebär att företagen både mellan träffarna och direkt efter programmet kan börja arbeta med konkreta insatser för intäktsoptimering, utifrån den nya kunskapen de har fått, vilken är direkt anpassad för deras verksamheter.

Syftet med programmet är att få ökad kunskap om hur systematiskt arbete med intäktsoptimering kan öka företagets lönsamhet.

Målet är att deltagarna definierar sina prisnivåer, sätter en årskurva efter tid och efterfrågan, definierar mätbara nyckeltal och att man fattar beslut om vilket system du ska använda dig av online eller manuellt.

Programmet består av 3 heldagarsträffar där du tillsammans med andra företag i besöksnäringen arbetar med konkreta verktyg och metoder. Allt kursmaterial finns även tillgängligt för företagen på Kurbits lärplattform under 18 månaders tid.

Mellan träffarna får företaget coachning på sitt företag och arbetar vidare med verktygen- för att lättare gå från ord till handling! Programmet vänder sig till företag som redan deltagit i ett affärutvecklingsprogram/eller liknande insatser.