Kurbits lanserar nytt onlineprogram för besöksnäringen, Kurbits Hållbar produktutveckling

Under våren 2020 utvecklade Kurbits ett omställningsprogram för företag i besöksnäringen. Programmet har gjort succé och sedan starten i april har vi genomfört 19 grupper av Kurbits Omställning från norr till söder. Under hösten fick vi förfrågan att ta fram ett program för Hållbar produktutveckling online av Destination Uppsala.

Kurbits Hållbar Produktutveckling online är ett program där deltagarna arbetar med att utveckla säljbara produkter. En lyckad pilot i Uppsala med företagare från landsbygden har precis genomförts och det nya programmet Kurbits Hållbar Produktutveckling finns nu tillgängligt för regioner och företagare i besöksnäringen.

”Verktygen som använts programmet i kombination med att företagarna lär känna varandra skapar förutsättningar för nya samarbeten och paketering, vilket är ett vinnande koncept. Imponerande att det online och på så kort tid går att uppnå ett så gott resultat. Det är tydligt att deltagarna använt sig av verktygen som de jobbat med under utbildningen. Ett exempel på detta var en av deltagare som hade förändrat målgruppsprioritering och verksamhetsinriktning. Ett gott betyg är också att företagarna gärna ville ses snart igen för att utveckla och finna fler samarbetsformer, säger Brita Zetterberg-Blom, Destination Uppsala.

”Programmet har vi satt samman utifrån våra befintliga produktutvecklingsprogram och skruvat i innehållet. Programmet består av 4 tillfällen online, 3 workshops med processledaren och en avslutande ”pitch” där deltagarna får presentera sina idéer för en panel av personer med relevant kunskap som köpare, säljare och marknadsförare av besöksnäringsprodukter. Nu vet vi att det här konceptet fungerar online och vi ser fram emot att starta upp nya grupper både inom Destination Uppsala och i andra regioner och destinationer i Sverige”, säger Petra Lindberg, Utvecklingschef och programansvarig Kurbits Affärsutveckling för besöksnäringen.

”Företagarna som deltog i piloten var en mix av olika verksamheter som gjorde att de hade ett bra utbyte och samverkansklimat. Erfarenhetsutbytet deltagarna emellan är oftast det som får dem att ”göra verkstad av det” som vi arbetar med under programmen. Som processledare i Kurbits vet jag att det är moment som behövs för att deltagarna ska få ut maximalt av innehållet. Online är det viktigt att ge deltagarna utrymme att arbeta tillsammans i virtuella grupprum och lära av varandra. Jag är stolt över resultatet och de idéer som deltagarna utvecklade till produkter under det här programmet och jag ser fram emot att fler företagare i den svenska besöksnäringen får möjligheten att delta i Kurbits Hållbar Produktutveckling Online”, säger Barbro Trum, processledare för piloten.

Så här säger några av deltagarna:

”Programmet gjorde att jag tvingades värdera verksamheten ett varv till. Vem lockas av besöksmålet, varför och hur? Behövligt att tänka efter – och justera efter nya insikter”, säger Johan Alexander Lindman, Nortuna Gård

”Ett givande program med hållbarhet i fokus där vi fick ta del av en rad olika verktyg för produktutveckling. Inte minst var det digitala mötet med andra företag och entreprenörer viktigt för att kunna bolla idéer och skapa gemensamma upplevelser”, säger Elle Nikishkova, Elles Utemat.

”Programmet har varit väldigt bra. Bra genomgångar under kursens gång och tillfälle att samtala och möta andra företagare. Kursen har gett många tankar och idéer hur guidningar kan utvecklas och upplägg omkring för att få ett bättre fokus på hållbar utveckling, uppbyggnad och struktur”, Jonathan Olsson, Sweden History Tours.

Om Kurbits:
Kurbits är ett internationellt affärsutvecklingsprogram utvecklat och designat specifikt för företag inom besöksnäringen. Kurbits hjälper företagare att öka sina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsättningar skapas till nya affärer och samarbeten. Deltagarna får på ett enkelt och handgripligt sätt de kunskaper och verktyg som behövs för att utveckla verksamheten och bli mer attraktiva för kunden.

För mer information:
Petra Lindberg, Programansvarig & Utvecklingschef Kurbits,
073-6952358, petra@kurbits.org