Kurbits Design är ett fördjupningsprogram för företag som vill stärka sin profil. Ju mer genomtänkt och tydlig företagets identitet och formspråk är, desto lättare skapas rätt förväntningar och rätt känsla hos besökarna. Deltagarna i Kurbits Design får kunskap och verktyg för att ta fram den röda tråden i sitt företag och skapa en helhetsbild som ökar tydligheten utåt.

 

Programinnehåll:

PERSONLIG
COACHNING
1. Nulägesanalys, så upplevs mitt företag
2. Unik design & Innovation
3. Kommunikation, företagets ansikte utåt
4. Design & storybuilding
5. Design för hållbara företag
6. Design, Inspiration och analys

 

Dela den här sidan