Kurbits Design

Kurbits Design

Rätt uttryck gör intryck

Kurbits Design är ett fördjupningsprogram för företag som vill stärka sin profil. Ju mer genomtänkt och tydlig företagets identitet och formspråk är, desto lättare skapas rätt förväntningar och rätt känsla hos besökarna. Deltagarna i Kurbits Design får kunskap och verktyg för att ta fram den röda tråden i sitt företag och skapa en helhetsbild som ökar tydligheten utåt.

Kurbits är ett internationellt affärsutvecklingsprogram skräddarsytt för besöksnäringen. Över 900 företag i Sverige, Norge och Schweiz har genomgått Kurbits för att bli vassare på att göra affärer.

Hur går det till?

Deltagarna kommer att guidas genom en innovationsprocess -från idé till test av prototyp, under 5 träffar. Mellan träffarna får företaget stöd från processledaren och arbetar med hemuppgifter. Efter träff 3 gör varje företag en test av prototyp på hemmaplan som sedan utvärderas på träff 5.

Under programmet använder vi en mix av kunskap, konkreta verktyg, kreativa övningar och erfarenhetsutbyte. Det är ett av framgångskoncepten i Kurbits.

Under programmet kommer ni att arbeta tillsammans med andra besöksnäringsföretag.

Vem är du som deltar?

Du har ett öppet sinne och vill inkludera såväl andra företagare som era kunder i innovationsprocessen med fokus på ett ökat kundvärde. För att delta behöver två personer från företaget anmäla sig och vara med på alla träffarna.

Det ingår även coachning som ett processtöd i företagets innovationsprocess mellan träffarna.

Programinnehåll:

1. Nulägesanalys, så upplevs mitt företag

2. Unik design & Innovation

3. Kommunikation, företagets ansikte utåt

4. Design & storybuilding

5. Design för hållbara företag

6. Design, Inspiration och analys

Ladda ner produktblad här