Kurbits Design

Kurbits Design

Rätt uttryck gör intryck

Allt kommunicerar. Från hur man svarar i telefon till formen på möblerna, färgen på visitkorten och utseendet på hemsidan. Ju mer genomtänkt och tydlig företagets identitet och formspråk är, desto lättare skapar man rätt förväntningar och rätt känsla hos besökaren. Ju starkare identitet desto högre lönsamhet. Som alltid gäller det att tänka efter före och ha en klar strategi. Under programmet kommer deltagarna utarbeta en profilerings- och designstrategi för sitt företag.

Hur går det till?

Programmet består av 6 träffar där du lär känna andra företagare, skapar nya samarbeten och utvecklar era produkter. I programmet ingår även tre coachningstillfällen.

Vi jobbar med workshops, föreläsningar, konkreta verktyg och erfarenhetsutbyte där ni lär av varandra. Det är ett av framgångsrecepten i Kurbits.

Programinnehåll:

1. Nulägesanalys, så upplevs mitt företag

2. Unik design & Innovation

3. Kommunikation, företagets ansikte utåt

4. Design & storybuilding

5. Design för hållbara företag

6. Design, Inspiration och analys

Ladda ner programblad här