Kurbits Export

Kurbits Export

Utveckla attraktiva produkter
med kunden i fokus

Kurbits Export är ett fördjupningsprogram för företag som vill ta steget mot, eller ta nästa steg på, en internationell marknad. Syftet med Kurbits Exportprogram är att företaget ska bli moget att producera, marknadsföra, sälja och leverera turistiska produkter för andra marknader än den svenska.

Programinnehåll:

1. Målgrupp och marknad

2. Produkter och tillgänglighet

3. B2B – indirekt försäljning och prissättning

4. B2C- marknadsföring och försäljning och direkta kanaler

5. Kulturer, värdskap och strategiska val

6. Att lyckas med export – presentation av ditt erbjudande

Ladda ner programblad här