Kurbits Hållbar Produktutveckling

Skapa upplevelser med kunden i fokus

Syftet med Kurbits Hållbar produktutveckling är att ditt företag ska få kunskap och verktyg för att producera, marknadsföra och sälja upplevelser – allt med kunden i fokus!

Under programmet kommer du att ta fram minst en ny produkt/upplevelse och nätverket ger dig möjligheten att hitta nya samarbetspartners.

Hållbar produktutveckling består av 4 online-workshops + eget arbete mellan träffarna. Under programmet lär du känna andra företagare, skapar nya samarbeten och utvecklar era produkter.
I programmet ingår även ett coachningstillfälle på distans. Under träffarna jobbar vi med konkreta verktyg och erfarenhetsutbyte där ni lär av varandra. Det är ett av framgångsrecepten i Kurbits.

Programinnehåll:

1. Omvärlden, besökaren och ditt företag

2. Målgruppsanpassade upplevelser och kundresan

3. Affärsmodellering och bli hållbart lönsam

4. Presentation av ditt erbjudande

Ladda ner programblad här