Kurbits Kultur

Utveckla ditt kulturföretag

Vill du lära dig mer om marknadsföring, varumärke, försäljning, ekonomi; kort sagt hur du utvecklar ditt företag på bästa sätt? Affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Kultur utgår från ditt kulturföretag och din verklighet.

• Sex gemensamma heldagsträffar under en sexmånadersperiod
• Liten grupp om 8-10 företag
• Individuell coachning
• Studiebesök
• Högkvalitativa workshopledare
• Certifierade processledare i Kurbitsmetoden

Programinnehåll:

1. Nulägesanalys

2. Produktutveckling

3. Marknadsföring

4. Försäljning och distribution

5. Ekonomi med prissättning

6. Entreprenörskap med nätverkande

Ladda ner programblad här