Kurbits Omställning

Nya möjligheter med omställning

I krissituationer kan man behöva hjälp att tillsammans med andra lyfta blicken, ställa om och se nya möjligheter istället för hinder. I Kurbits Omställningsprogram online läggs fokus på direkt affärsnytta, välbeprövade metoder och verktyg, anpassade för besöksnäringen.

Grupperna på 6-8 företag skapar också nätverk för smarta affärer. Kurbits Omställning är ett effektivt program för att snabbt ställa om sin verksamhet och sina erbjudanden men också för att nå långsiktig lönsamhet. Under programmet inspireras vi även av goda exempel på företag som har ställt om eller anpassat sin verksamhet.

Programinnehåll:

1. Ditt företag i en förändrad omvärld

2. Produkt- och konceptutveckling

3. Kommunicera smart

4. Handlingsplan för att säkra affären

Ladda ner programblad här